"Şəki Park" Restoranı - Menyu - Sulu Yeməklər

Piti - prs 9 Azn

Çolpa supu - prs 5 Azn

Mərci supu - prs 3 Azn

Dovğa - prs 4 Azn

Şəki dovğası - prs 5 Azn

Tomat supu - prs 5 Azn

Düşbərə - prs 6 Azn

Girs - prs 6 Azn

"Şəki Park" Restoranı

Əsas Menyu