"Şəki Park" Restoranı - Menyu - Sulu Yeməklər

Piti - prs 6 Azn

Çolpa supu - prs 4 Azn

Mərci supu - prs 3 Azn

Dovğa - prs 3 Azn

Şəki dovğası - prs 4 Azn

Tomat supu - prs 4 Azn

Düşbərə - prs 4 Azn

Girs - prs 4 Azn

"Şəki Park" Restoranı

Əsas Menyu